Potvrzení

Potvrzení

Zavřít

Potvrzení

Potvrzení

Zavřít

Registrovat se
Zavřít

Přihlásit se


Zavřít

Reklamace a řešení problémů s platbou

1. Řešení problémů s platbou

Pokud při odeslání platby nebo přenosu transakce nastala chyba, kontaktujte prosím zprostředkovatele plateb některým z následujících způsobů:
       Vyplněním formuláře
       Eletronickou poštou na adrese: support@xpay.cz
       Na telefonním čísle +420702180840

2. Podání reklamace

Pokud služby zakoupené v herním obchodě GTA-MULTIPLAYER.CZ neodpovídají svým rozsahem podmínkám nebo vykazují vady, může uživatel podat reklamaci zasláním oznámení elektronickou poštou na adresu info@gta-multiplayer.cz. Uživatel má při uplatňování reklamace povinnost svou reklamaci zdůvodnit a prokázat její oprávněnost.

3. Vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má uživatel právo, aby byla bezplatně odstraněna. GTA-MULTIPLAYER.CZ má povinnost vadu odstranit do 30 dnů od uplatnění reklamace. Není-li možné odstranění vady a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může uživatel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace upozorní GTA-MULTIPLAYER.CZ uživatele o ukončení reklamace zasláním oznámení elektronickou poštou.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Uživatel může odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na služby, jejichž plnění začalo na žádost uživatele před uplynutím lhůty na odstoupení od kupní smlouvy.

5. Řešení sporů

Případné spory mezi GTA-MULTIPLAYER.CZ a uživatelem lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě uživatel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.