Potvrzení

Potvrzení

Zavřít

Potvrzení

Potvrzení

Zavřít

Registrovat se
Zavřít

Přihlásit se


Zavřít

Podmínky používání

Přečtěte si podmínky pozorně. Tyto podmínky používání jsou závaznou smlouvou mezi Vámi, jako koncovým uživatelem, a GTA-MULTIPLAYER.CZ. Vaše užívání našich stránek ("stránek GTA-MULTIPLAYER.CZ") vyjadřuje Vaše svolení s tím, že se stáváte účastníkem této smlouvy, závazný souhlas s těmito podmínkami a dodržování našich pravidel. Pokud neakceptujete a nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, Vaše jediná a výhradní možnost je přestat používat GTA-MULTIPLAYER.CZ.

1. Obecné podmínky

Služby GTA-MULTIPLAYER.CZ jsou poskytovány tak “jak jsou”. I přestože se jakýmkoliv možným způsobem snažíme zajistit, aby vše fungovalo tak, jak je uvedeno, negarantujeme, že služby budou bez nejrůznějších chyb, nedostatků v zabezpečení, útoky virů atp. Služby mohou být příležitostně nedostupné z důvodu běžné údržby, zlepšování funkčnosti systému, nebo z jiných důvodů. Vzhledem k tomu berete na vědomí, že GTA-MULTIPLAYER.CZ neponese žádnou zodpovědnost za následky vzniklé uživatelům, které mohou vyústit z technických problémů internetu, pomalého připojení, přetížení přenosu dat, nebo přeplnění serverů atd.

2. Obsah

GTA-MULTIPLAYER.CZ nezaručuje přesnost uvedených informací a nenese zodpovědnost za jakékoliv škody, které by jejich případným použitím mohly vzniknout. Zároveň souhlasíte s tím, že GTA-MULTIPLAYER.CZ nemůže být zodpovědný za jakýkoliv obsah vkládaný uživateli, a to i přesto, že tyto podmínky zakazují jisté chování ostatních uživatelů a obsah na stránkách GTA-MULTIPLAYER.CZ, nicméně i tak můžete být vystaveni nechtěným a zakázaným materiálům či nepřípustnému chování ostatních uživatelů, a proto využíváte služby GTA-MULTIPLAYER.CZ jen na vlastní riziko.

3. Registrace členů

Jako člen se můžete zaregistrovat bezplatně. Zapsáním se k využívání služeb pro registrované uživatele berete na vědomí, že tyto služby jsou navrženy pro osobní použití, není dovoleno používat jakékoliv automatické systémy pro výběr nebo stahování souborů. Není dovoleno používat programy nebo služby na změnu IP adres. Každý uživatel může mít zaregistrovaný nejvýše jeden uživatelský účet. Je zakázáno nabízet účty k prodeji, rozprodávát nebo přenechávat účty. GTA-MULTIPLAYER.CZ si vyhrazuje právo Vám okamžitě a permanentně zablokovat přístup ke službám, pokud věříme, že porušujete tato omezení. Při přihlašování budete vždy požádáni o uvedení Vašeho unikátního uživatelského jména a hesla. Jste výhradně a plně zodpovědní za udržování a uchovávání Vašeho hesla v bezpečí. Mimoto nesete výhradní a plnou zodpovědnost za jakoukoliv aktivitu, která nastane pod Vaším uživatelským účtem. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakékoliv neautorizované použití Vašeho účtu nebo jakékoliv jiné nedostatky v zabezpečení, které Vám jsou známy. Berete na vědomí, že důvěrnost Vašich dat a zpráv přenášených během užívání služeb nemůže být zaručena.

4. Ukončení

Souhlasíte, že GTA-MULTIPLAYER.CZ, podle svého výhradního uvážení, může ukončit Váš účet nebo používání služeb, pokud GTA-MULTIPLAYER.CZ věří, že jste porušili nebo jste se chovali v rozporu se zněním této smlouvy. GTA-MULTIPLAYER.CZ může rovněž podle svého výhradního uvážení a kdykoliv přestat poskytovat služby, nebo jakoukoliv jejich součást, s předchozím upozorněním nebo i bez upozornění. Souhlasíte, že jakékoliv ukončení přístupu ke službám podle jakéhokoliv opatření v této smlouvě může být provedeno bez předchozího upozornění. Dále souhlasíte, že GTA-MULTIPLAYER.CZ nebude nést zodpovědnost Vám ani žádné třetí straně za jakékoliv ukončení přístupu ke službám.

5. Zásady chování

Jen Vy sám jste zodpovědný za Vaše chování během využívání služeb GTA-MULTIPLAYER.CZ, a to za každý text, informaci, soubory (“obsah”), který odešlete, vložíte, nebo zobrazíte na GTA-MULTIPLAYER.CZ. Je zakázáno pomlouvání, urážení, hrubé chování, obtěžování, vyhrožování, hanobení, vydávání se za někoho jiného nebo zastrašování ostatních uživatelů GTA-MULTIPLAYER.CZ a poškozování GTA-MULTIPLAYER.CZ. Nesmíte vkládat pornografický, násilný nebo jakýkoliv jiný závadný obsah nebo materiál podněcující k nesnášenlivosti na GTA-MULTIPLAYER.CZ. Nesmíte zasílat nevyžádané zprávy, upozornění, nebo reklamní materiály (“spam”) žádnému z ostatních uživatelů. Nesmíte vkládat na GTA-MULTIPLAYER.CZ soubory, které obsahují jakýkoliv škodlivý kód, jako jsou viry, wormy nebo bugy, nebo jakýkoliv soubor, který je určen k provedení jakékoliv funkce na jakémkoliv zařízení, která nastane po jeho stažení i bez výslovného souhlasu uživatele. Služby GTA-MULTIPLAYER.CZ obsahují jisté limity (které se mohou čas od času měnit), ku příkladu: pouze povolené formáty a velikosti souborů. Není Vám dovoleno obcházet tyto limity, například úpravou souborů, nebo jakoukoliv jinou metodou umožňující Vám vkládat obsah, který Vám není dovoleno vkládat. Nedodržení zásad Vašeho jednání může vést ke smazání obsahu, který je proti pravidlům, a to bez předchozího upozornění, a k zablokování Vámi využívaných služeb GTA-MULTIPLAYER.CZ.

6. Elektronicky zasílané oznámení

Čas od času Vám můžeme zaslat informaci související s využíváním služeb GTA-MULTIPLAYER.CZ, jako jsou oznámení o službách a administrativní zprávy, na e-mail registrovaný k Vašemu uživatelskému účtu.

7. Omezené poskytování služeb

Ačkoliv stránky GTA-MULTIPLAYER.CZ jsou přístupné celosvětově, ne všechny produkty a služby zmíněné nebo odkazované na stránkách GTA-MULTIPLAYER.CZ jsou dostupné všem osobám nebo ve všech geografických umístěních. GTA-MULTIPLAYER.CZ si vyhrazuje právo omezit, podle svého výhradního uvážení, poskytování jakéhokoliv produktu nebo služby jakékoliv osobě nebo geografické oblasti, pokud to situace vyžaduje. Jakákoliv nabídka produktu nebo služby na stránkách GTA-MULTIPLAYER.CZ může být zrušena tam, kde je zakázána zákonem.

8. Nákupy

Produkty zakoupené na GTA-MULTIPLAYER.CZ budou doručeny v digitální podobě. Uživatel dává výslovný souhlas s plněním zakoupených služeb v okamžiku zaplacení těchto služeb objednaných v herním obchodě GTA-MULTIPLAYER.CZ a v takovém případě zaniká právo odstoupit od kupní smlouvy. V určitých případech může GTA-MULTIPLAYER.CZ přistoupit k ověření identity uživatele, který provedl platbu, pokud je toto opatření nutné pro autorizaci platby. Souhlasíte, že GTA-MULTIPLAYER.CZ, podle svého výhradního uvážení, může zrušit jakýkoliv nákup nebo zakoupenou položku, pokud GTA-MULTIPLAYER.CZ věří, že jste porušili nebo jste se chovali v rozporu se zněním této smlouvy

9. Vracení peněz

GTA-MULTIPLAYER.CZ nevrací žádné peníze. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na vrácení peněz pokud Vám bude ukončen přístup ke službám GTA-MULTIPLAYER.CZ nebo pokud se sami rozhodnete ukončit používání služeb GTA-MULTIPLAYER.CZ. Zrušení platby může vést k zablokování a odstranění Vašeho účtu.

10. Soutěže

Hraním na herních serverech GTA-MULTIPLAYER.CZ můžete získat oprávnění k nároku na výhru v některých soutěžích. Některé výhry můžou být doručeny pouze vybraným uživatelům v závislosti na jejich umístění. Termín doručení výher je do 60 dnů od ukončení soutěže. K účasti v soutěžích není vyžadován žádný nákup.

11. Licence pro GTA-MULTIPLAYER.CZ

Posíláním zpráv, komentářů a jiných textů, nahráváním souborů, vkládáním údajů nebo účastí v jakékoliv jiné formě na stránkách GTA-MULTIPLAYER.CZ, poskytujete bez nároku na honorář, stálou, nevýlučnou, neomezenou, celosvětově platnou licenci k používání, kopírování, přizpůsobování, přenášení, k veřejnému publikování nebo k zobrazování a dalšímu licencování třetím stranám na použití jakéhokoliv z výše uvedených práv poskytnutých s ohledem na povahu obsahu. Výše uvedená práva obsahují práva na využití jakýchkoliv vlastnických práv včetně práv autorských, duševního vlastnictví, ochranných známek, označení služeb nebo patentových zákonů platných pod jakoukoliv legislativou.

12. Využití informací

GTA-MULTIPLAYER.CZ používá informace zadané našimi uživateli ke zlepšení stránek GTA-MULTIPLAYER.CZ, ať už poskytováním personalizovaných prvků na stránkách nebo k lepší přípravě budoucího obsahu v závislosti na zájmu našich uživatelů. GTA-MULTIPLAYER.CZ nikdy nesdílí tyto informace s žádnou třetí stranou, včetně inzerentů nebo partnerů, ale GTA-MULTIPLAYER.CZ může vytvořit obecnou zprávu zahrnující demografické údaje o uživatelích a statistiky přístupů na naše stránky, pro inzerenty nebo partnery. To umožňuje našim inzerentům inzerovat efektivněji, a umožňuje našim uživatelům prohlížet reklamy, které vyhovují jejich potřebám.

13. PROHLÁŠENÍ

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO. GTA-MULTIPLAYER.CZ POSKYTUJE SVOJE STRÁNKY A OBSAH NA ZÁKLADĚ TOHO "JAK JSOU", BEZ ŽÁDNÝCH DALŠÍCH VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH NEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK. GTA-MULTIPLAYER.CZ SE ZŘÍKÁ VŠECH TAKOVÝCH VYJÁDŘENÍ A ZÁRUK. ZÁROVEŇ S TÍM, GTA-MULTIPLAYER.CZ NEZARUČUJE, ŽE INFORMACE PŘÍSTUPNÉ NA STRÁNKÁCH JSOU PŘESNÉ, KOMPLETNÍ NEBO AKTUÁLNÍ. DÁLE GTA-MULTIPLAYER.CZ NEZARUČUJE, ŽE NABÍZENÉ SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, NEBO ŽE STRÁNKY GTA-MULTIPLAYER.CZ NEBO SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE JSOU BEZ NEJRŮZNĚJŠÍCH VIRŮ NEBO JINÝCH NEBEZPEČNÝCH KOMPONENT. GTA-MULTIPLAYER.CZ POSKYTUJE ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY VLASTNĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI ("STRÁNKY TŘETÍ STRANY") A MŮŽE ČAS OD ČASU POSKYTOVAT MATERIÁL TŘETÍCH STRAN I NA STRÁNKÁCH GTA-MULTIPLAYER.CZ. ANI GTA-MULTIPLAYER.CZ ANI NAŠI PARTNEŘI NEKONTROLUJÍ NEBO NEPRACUJÍ S ŽÁDNOU Z TĚCHTO INFORMACÍ, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB NA STRÁNKÁCH TĚCHTO TŘETÍCH STRAN.

14. Změny

GTA-MULTIPLAYER.CZ může kdykoliv upravit znění podmínek této smlouvy podle svého výhradního uvážení a bez předchozího upozornění. Pokud je jakákoliv změna pro Vás nepřijatelná, souhlasíte, že Vaše jediné východisko je zrušit tuto smlouvu mezi Vámi a GTA-MULTIPLAYER.CZ. Pokračování v užívání stránek GTA-MULTIPLAYER.CZ značí Váš závazný souhlas s provedenými změnami v této smlouvě.

15. Smlouva

Tyto podmínky používání představují smlouvu mezi Vámi a GTA-MULTIPLAYER.CZ s ohledem na poskytované služby a nahrazuje všechny předchozí nebo současné smlouvy, ať už v elektronické podobě, ústní nebo psané, mezi Vámi a GTA-MULTIPLAYER.CZ, které jsou výslovně zrušeny. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoliv upozornění v elektronické formě jsou přijatelné ve věcech právních i administrativních založených na nebo souvisejících s touto smlouvou v tom samém rozsahu a za stejných podmínek jako jakýkoliv jiný dokument nebo záznam v původně tištěné formě.

16. Upozornění

Můžete nám kdykoliv zaslat upozornění elektronickou poštou na následující adresu:
       Martin Barták
       Plovární 478/1
       Plzeň, 301 00
       Česká republika
       E-mail: info@gta-multiplayer.cz
       Identifikační číslo: 76654273
       Živnostenský rejstřík: č.j. MMP/046880/10 (Živnostenský úřad v Plzni)

Právní zastoupení:
       Mgr. Jakub Šťastný
       E-mail: jakub.stastny@gta-multiplayer.cz
       Webové stránky: stastny-advokat.cz