Confirmation

Confirmation

Close

Confirmation

Confirmation

Close

Register
Close

Login


Close

g4llardos blogs

Tipy, Triky, Hry, Recenze, Novinky 

Merry Chrismas

By g4llardo 10/01/2019
Informace
Vánoce jsou plné symbolů, přestože to někdy vypadá, že si je lidé vymysleli jen pro svou zábavu a radost. Ale proč právě v zimě, když na oslavy a veselice je ideální léto?
Podívejme se na nejrůznější postavy a události, které jsou s Vánocemi spjaty. Všimneme si, že jsou plné kontrastů, symbolů boje světla a tmy – bílý anděl a černý čert, plamínky svíček a tmavomodrá barva noci, chlad spící země a hřejivé teplo odcházejícího slunce… A v tomto čase smutků, konců a zmarů se na zemi slaví narození dítěte, Spasitele. Boj dobra a zla, světla a tmy nikdy nekončí.


Vánoce v cizích zemích nebo-li u sousedů.


Vánoce v Česku

České Vánoce jsou spojeny s řadou tradic a zvyků a především se zcela tradičním vánočním menu. Dnes bychom chtěl vám představit jak se slaví Vánoce u našich sousedů a to především z pohledu gastronomie.

Ve všech těchto zemích se Vánoce stejně jako v Česku slaví v kruhu rodiny a dodržují se běžné zvyky jako je pečení cukroví, zpívání koled, zdobení vánočního stromku a Štědrý večer je zakončen návštěvou půlnoční mše.
Trailer


Vánoce na Slovensku

Slovenské Vánoce se od českých příliš neliší, což je dáno dlouho historickou provázaností obou národů. Na Slovensku se stejně jako u nás na Štědrý den drží půst nebo se jí pokrmy bezmasé. Rozdíl nastává až ve skladbě štědrovečerní večeře. Tam se hodování zahájí oplatkami s medem a připravuje se sváteční kapustnica (její obdobou u nás je kyselica). Na slavnostním stole nesmí tradičně chybět chléb, česnek, med, oplatky, koláče, ovoce a samozřejmě ryba s bramborovým salátem jako hlavní chod a spousty druhů cukroví.
Trailer

Vánoce v Polsku

Vánoce v Polsku patří k nejslavnostnějším katolickým svátkům. Na Štědrý den večer čekají děti na první hvězdu na nebi – což znamená, že slavnostní večeři může být zahájena. Nejdůležitější moment štědrovečerní hostiny je lámání posvěcené oplatky a vzájemná přání. Je to symbol smíření, lásky, přátelství a míru a především odpuštění. Teprve po lámaní oplatky začíná slavnostní večere. Na Štědrý den na večeři je obvykle dvanáct chodů, které symbolizují počet měsíců v roce a počet apoštolů. Nesmí chybět polévky jako boršč s vařené červené řepy s malými plněnými taštičkami, tzv. uszka s houbami a zelím, houbová nebo rybí polévka a samozřejmě štědrovečerní ryba – kapr na různé způsoby, sledi, zeleninové saláty, kompot se sušených švestek, hrušek a jablek. Večeře je ukončena moučníkem. Charakteristické jsou takzvané „makowce“ (makové koláče), medové perníky, kutia (pšenice s mákem a medem). Po večeři se rozbalují dárky, které v Polsku dětem přináší Svatý Mikuláš. Den zakončí Poláci v kostele na půlnoční mši – tzv. Pasterce.
Trailer

Vánoce v Německu

Německé vánoční zvyky se od českých příliš neliší. Mnohé z tradic a obyčejů, jako zdobení vánočních stromků, mají v Německu svůj původ. Podle některých pramenů i štědrovečerní kapr. Tradiční Štědrý večer se v Německu odehrává kolem stromečku, nejčastěji jedličky, s rozsvícenými svíčkami a barevnými ozdobami. Němci známí svou oblibou v hýřivých barvách mají rádi bohatou a pestrou výzdobu, kromě klasických kulatých ozdob využívají hojně i ozdoby ve tvaru zvířat, ježíšků či muchomůrek. Tradičními ozdobami jsou však sláma a sušené ovoce. Do německé vánoční domácnosti patří i jesličky. Hlavním chodem štědrovečerní večeře bývá nejčastěji husa nebo kachna, mnohde dokonce klobásy s bramborovým salátem. Domácnosti i vánoční trhy jsou provoněny vánočním cukrovím: skořicové hvězdičky, máslové sušenky, vánoční štola, která má svůj původ v Sasku a perníčky, které pocházejí z Bavorska. Nejtypičtější vůní nádherně nazdobených vánočních trhů je vůně sladkých pražených mandlí a svařeného vína.
Trailer

Vánoce v Rakousku

Rakouské vánoční zvyky jsou hodně podobné českým. Určité rozdíly se ale najdou. Nad svařeným vínem jasně vedou punče, kterých je možné na trzích najít až několik desítek druhů. V západní části Rakouska je možné na vánočních trzích ochutnat také raclette, což je tradiční švýcarské jídlo, kde se rozměklý sýr raclette „odškrabuje“ a servíruje spolu s okurkami, bramborami nebo s uzeným masem. Ryba je na štědrovečerním stole jen asi v jedné čtvrtině rodin. Vánoční stromky jsou stále téměř výhradně živé. Skutečnou místní specialitou je takzvaný kletzenbrot, tedy sladký chléb s křížalami a oříšky, který je považován za nejstarší vánoční moučník vůbec.
Trailer


Vánoční svátky

Svatý Martin – 11.listopad

Svatý Martin čili biskup Martin z Tours žil ve čtvrtém století našeho letopočtu. Měl být původně vojákem. Jeho otec jej dal jako patnáctiletého chlapce do služeb římské armády a Martin se skutečně stal důstojníkem, navíc oblíbeným. Pro svou víru v křesťanského Boha však chtěl posléze z armády odejít. Při poslední bitvě se postavil do čela vojska a v rukou nesl namísto meče kříž. Nepřátelé byli jeho jednáním vyvedeni z míry natolik, že složili zbraně a uzavřeli s římskými vojáky mír.

Martin se stal po odchodu z armády poustevníkem. Svou víru v Boha projevoval odříkáním a konáním dobrých skutků. Pro jeho příkladný život si jej zvolili věřící z Tours za biskupa. Biskup Martin založil polopoustevnickou řeholní komunitu, která dala vznik prvnímu klášteru v Galii. Později založil i další kláštery. Bojoval proti bezpráví a vystoupil také proti upalování žen za tzv. čarodějnictví. Svatý Martin je zobrazován jako vojevůdce na koni.

V předvečer svátku světce Martina se ve středověku konaly martinské průvody s barevnými lampiony a lucerničkami. Proto byl svatý Martin oblíbený zejména u dětí.

„Na svatého Martina zima u nás začíná,“ praví jedno české pořekadlo. Nejen v Čechách a na Moravě, ale v celém našem podnebném pásmu se kolem 11. listopadu objevuje první sníh, neklamný posel zimy a jejího určitě nejkrásnějšího období – Vánoc.


Tento den byl významný i z jiného důvodu. Skončila namáhavá práce na polích, obilí bylo sklizeno, chmel a ovoce očesané, skončila pastva na lukách. Čeledíni a děvečky (tj. lidé, kteří po celý rok pomáhali v hospodářství) mohli opustit službu a do nové nastupovali až na Nový rok. Dostávali roční mzdu a jako výslužku tzv. martinské rohlíky. Měly tvar podkovy a připomínaly zakřivený roh, jenž představoval mužnou sílu. Pekly se ze sladkého těsta s rozinkami a sypaly mákem nebo se plnily nádivkou z řepy a máku. Jinde byly výslužkou velké makové buchty. Na svatého Martina se také pekla tzv. „martinská husa“, na niž hospodářova rodina pozvala i čeleď.

Smlouvy byly uzavírány s lidmi, které platila obec – např. s ponocným, kantorem, bubeníkem, ale především s obecním pastýřem.

Svatá Kateřina – 25.listopad

Svatá Kateřina žila podle legendy v egyptské Alexandrii na počátku čtvrtého století našeho letopočtu. Byla dcerou krále Kosta. Nechala se pokřtít a snažila se přesvědčit pohany a císaře Maxentia o své pravé víře v jednoho Boha. Císař chtěl půvabnou dívku získat a přesvědčoval ji pomocí mudrců i sám, že její víra je špatná. Kateřina však neustoupila. Císař ji dal zbičovat a posléze mučit čtyřmi speciálně vyrobenými koly pobitými hřeby. Kateřina přestála i toto mučení a císař Maxentius ji nakonec nechal setnou mečem. O životě a skonu svaté Kateřiny však existují také další verze.

25. listopadu se lidé scházívali na poslední taneční zábavě před vážným obdobím adventu. Někde se jí účastnily maškary, jinde platilo „ženské právo“ – to znamená, že si ženy vybíraly své tanečníky, ale také se staraly o občerstvení a platily „muziku“. Tanečnice se nakonec rozloučily se svými partnery malým dárkem: kytičkou, koláčem nebo vrkočem.

V tento den se dodržoval přísný zákaz práce se vším, co mělo kola. Stály mlýny, povozy, ale také kolovraty – na připomínku legendy o krásné a učené dívce Kateřině, která za svoji neoblomnou víru v Boha měla být usmrcena právě koly.

Svatý Ondřej – 30.listopad

Ondřej byl původem galilejský rybář. Pocházel z Betsaidy. Kristus si jej podle evangelií zvolil jako jednoho ze svých apoštolů. Za svého života podnikal Ondřej misijní cesty do Malé Asie, Řecka a Ruska, kde přesvědčoval bezvěrce o křesťanské víře v jednoho Boha, tak jak jej to učil Kristus. Zachraňoval lidi před hříchem a uzdravoval nemocné. Za svou víru byl Římany ukřižován.

Svatý Ondřej je nejčastěji zobrazován jako starý muž s dlouhými, bílými vlasy a vousy, v pravici drží knihu evangelií a opírá se o kříž ve tvaru X, na němž byl podle legendy umučen. Nebo je také zobrazován s rybářskou sítí jako patron rybářů, sedláků a nosičů vody.

V lidové tradici je svatý Ondřej považován za ochránce nevěst. Proto se v den jeho svátku dodržovaly zvláštní magické úkony – věštby, spojené především s dívčími vdavkami. Těmto soukromým praktikám se v lidové víře přikládala velká vážnost a mohly se tedy provádět jen v určité dny.

Jedním z pokusů o nahlédnutí do budoucnosti bylo lití olova. Tvar vytvořeného odlitku připomínající například určité nářadí dívce napovídal, za jakého řemeslníka má naději se v příštím roce vdát. Jinde chodila děvčata klepat o půlnoci na kurník. Když zakokrhal kohout, znamenalo to vdavky, když se ozvala slepice, další rok čekání.

„Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes.“- Děvčata chodila třást bezem, jinde plotem a přitom naslouchala, z které strany se nejdřív ozve psí štěkot. Věřila, že z toho směru může přijít ženich.

Svatá Barbora – 4.prosinec

Nejstarší psané zprávy o uctívání svaté Barbory pocházejí z osmého století, ale některé východní církve ji znaly a uctívaly mnohem dříve. Podle jedné z legend se Barbora narodila ve třetím století v Nikodemii, která se rozkládala na území dnešního Turecka. Prý vynikala krásou. Aby nebyla poskvrněna její čest, dal ji otec v době své nepřítomnosti zavřít do věže se dvěma okny. Barbora tajně přijala křesťanského kněze, nechala se pokřtít a požádala dělníky, aby do věže prorazili ještě třetí okno. O přijetí nové víry se svěřila otci po jeho návratu z cest. Otec ji zbil, ale ona se od své víry neodvrátila. Proto ji předal římským úřadům. Barbora byla odpůrci křesťanů mučena a pak sťata mečem. Katem byl její vlastní otec. Jakmile její hlava padla na zem, sjel z nebe blesk a spálil jejího kata na popel. Barbora je malíři zobrazována jako dívka ve věži se třemi okny. Dovnitř pronikající světlo představuje její víru, která uctívá svatou Trojici – Boha otce, Syna a Ducha svatého, kteří ozařují její duši. Odvážná dívka je oblíbenou patronkou, mimo jiné dělostřelců, vojáků, střelmistrů, zedníků a architektů.

V předvečer svátků svaté Barbory chodily po domech skupiny dívek a žen zahalené do dlouhých bílých šatů – spodniček, košil, prostěradel a s rozpuštěnými, rozcuchanými vlasy. Obličeje měly také bílé, buď pomoučené, nebo překryté škraboškami roztodivných tvarů. Na hlavě měly zelený věneček, jinde nějakou nádobu na způsob vysoké čepice. V jedné ruce držely metličku k vyplacení zlobivých dětí, ve druhé košíček nebo uzlík s cukrovím, jablíčky, ořechy a křížalami pro děti hodné. Tyto tajemné postavy předváděly v některých oblastech malé divadelní představení – veršovanou legendu o svaté Barboře. Z uvedeného je patrné splývání prastarého předkřesťanského obchůzkového zvyku s pozdějším svátkem křesťanským. Také dlouhá veršovaná legenda se po čase změnila na monotónně předříkávané krátké veršíky a nezbytné „mulisi, mulisi“ – původně modli se!

Dnes nejznámějším a stále dodržovaným zvykem, vážícím se původně k dívčímu vdávání, je řezání a rychlení větviček třešní nebo višní – barborky.

Tradice kvetoucích barborek:
Řezáni větviček má údajně čarovnou moc. Větvičky „barborky“ původně řezaly pouze dívky ze stromu 10 let starého a to krátce po setmění. Dívky se o větvičky musely řádně starat, aby jim vykvetly. Za tímto účelem se musela voda ve váze každý den měnit a větvičky měly být zalévány několikrát denně vodou, kterou dívka donesla v ústech. Rozkvetla-li pak „barborka“ na Štědrý den, znamenalo to, že se dívka do roka vdá. Pokud větvička nerozkvetla, dívka měla ještě počkat rok. Někde se dokonce věřilo, že nerozkvetlá „barborka“ značí, že dívka již přišla o panenství. Jedna z dalších pověr mluví o tom, že dívky řezávaly tolik větviček, kolik chlapců se jim líbilo. Každá větvička pak byla popsána jménem chlapce. Větvička se jménem chlapce, která rozkvetla jako první, ukazovala toho chlapce, za kterého se dívka provdá. Také se věřilo tomu, že kolikátý den větvička rozkvete, tolikátý měsíc v příštím roce bude mít majitel větvičky štěstí. Kvítek z „barborky“ se také dával za šněrovačku a měl prý tu moc přivábit chlapce, na kterého si dívka myslela.

Svatý Mikuláš – 6.prosinec

Působení svatého Mikuláše je doloženo ve čtvrtém století našeho letopočtu, kdy se stal biskupem v Myře v Lýdii, ležící na jihozápadě Malé Asie. Postava svatého Mikuláše z Myry je opředena mnoha legendami. Jedna z nich vypráví o tom, že Mikuláš pocházel z majetné rodiny. Po smrti svých rodičů údajně rozdal veškerý majetek nejchudším lidem. Nejrozšířenější je legenda o třech dívkách, které se měly stát prostitutkami, aby rodina mohla zaplatit dluhy a získala peníze na živobytí. Mikuláš položil tajně na okno tři váčky s penězi a šťastný otec měl dostatek peněz pro sebe i na provdání dívek a jejich věno. Právě tato legenda se nejspíše stala podnětem k obdarovávání při svátku svatého Mikuláše.

V předvečer svátku – tedy 5. prosince – navštěvoval (a stále navštěvuje) domácnosti patron a ochránce dětí svatý Mikuláš v biskupské mitře, ornátu a s berlou v ruce, doprovázen andělem a čertem. Poděloval děti za odříkání modlitbičky křížalami, jablíčky, oříšky, perníkem a drobnými dárky, například vrkoči, mikulášským pečivem a různými sladkostmi sestavenými do úhledných stavbiček. Tam, kam Mikuláš nepřišel, zpravidla do těch nejchudších rodin –odbývala se nadílka do punčochy dávané za okno.

Ve středověku se pořádaly velkolepé průvody žáků a kantorů, které představovaly biskupa a jeho družinu. Postupem času se změnily na obchůzky řady postav, – Mikuláše, čertů a andělů, které byly doprovázeny postavou smrti, maskami koníků a kozlíků i maskami známými z masopustu – jako byl laufr, směšná figurka, kráčející v čele masopustních průvodů, husaři atd. Pochůzky byly doplněny prvky divadla, hrou, ve které Mikuláš vystupuje jako jeden z aktérů.
Svátek sv. Mikuláše byl a zůstává jedním z nejtypičtějších svátků předvánoční doby.


Vánoční trhy začínaly s příchodem adventu. Jejich součástí byly trhy mikulášské, které vánoční trhy vlastně zahajovaly. Konaly se všude ve větších městech a končily až na Štědrý den.
Na trzích byly k dostání nejrůznější hračky, loutky i celá loutková divadla, betlémy a figurky. Každý trh se honosil výběrem orientálních a tuzemských cukrovinek např. Turecký med, cukrkandl, pendrek neboli sladké dřevo, cukrovinky z lékořice, ořechy a sušené švestky, ovoce máčené v karamelu, marcipán, fondánové figurky, pravý nugát, figurky z mandlového těsta, cukrářská mejdlíčka a perníky. Dospělí si mohli popřát likéry, kořalky, vína a horký punč, vyráběné podle bedlivě střežených receptů.


V současnosti zůstává sv.Mikuláši doprovod, který tvoří čert a anděl. Proč právě oni? Čert znázorňuje zlo, peklo a trestá zlobivé děti. Anděl naopak děti chválí a povzbuzuje. Mikuláš pak rozdává dárky. Takže je nakonec vše vyrovnané a na každého takzvaně dojde.

Svatá Lucie – 13.prosinec

Svatá Lucie se narodila údajně v Syrakusách na Sicílii kolem roku 286. Již jako dívka se zaslíbila Bohu a složila tajně slib čistoty. Matka, která o její víře nevěděla, ji však přislíbila mladíkovi z pohanské rodiny. Dívka chlapce odmítla a své věno rozdala chudým. Mladíka popudilo, že přišel o dívčino bohaté jmění a udal Lucii úřadům, které křesťany tvrdě trestaly. Když Lucie odmítla jejich příkaz obětovat pohanským bohům, nechal ji římský místodržící mučit, polévat horkým olejem a pak setnout mečem. Stalo se tak 13. prosince 304. Od té doby si křesťané připomínají její památku.

Oslavy svaté Lucie se udržely v severských zemích, především ve Švédsku. Svátek je zde spojen s příchodem světla, kdy se krátí dlouhé zimní noci a prodlužuje se den.Jméno Lucie pochází z latinského lux, což znamená světlo. Mluví o naději, že po tmě se k nám vrátí světlo. Odtud vzniklo i Pořekadlo: Lucie noci upije, ale dne nepřid. Znamená to, že od tohoto dne se začínají noci zkracovat a den prodlužovat. Lucii představuje dívka s rozpuštěnými dlouhými vlasy, oděná do bílých šatů. Na hlavě nese věnec z chvojí se zapálenými svíčkami. Obdobné oslavy svaté Lucie jsou však známy i v Itálii, Německu a jinde.

U nás se do dvacátých let minulého století zachovaly zejména na venkově obchůzky žen v předvečer svátku svaté Lucie. Přestavovaly tiché, tajemné postavy, obcházející někde s dřevěným nožem, jinde s březovým koštětem a husí peroutkou. Byly ustrojené do bílého roucha, obličej zahalený bílou plachetkou nebo pomoučený, v jižních Čechách se škraboškou ve tvaru dlouhého zobáku. Symbolizovaly mimo jiné čistotu a to nejen oděním, ale i naznačováním vymetání smetí z jizby. Tyto postavy nenadělovaly, jenom strašily.Lidé věřili, že v den jejího svátku musí mít hospodyňky naklizeno, protože Lucie prý obchází stavení za stavením a krutě trestá nepořádek.

O svaté Lucii se také nesměla zapomenout nasít do misky s hlínou pšenice, která po deseti dnech zalévání v teple světnice vzešla. Na Štědrý den se potom z kvality trávníčku usuzovalo na budoucí úrodu.

Dnů, které zbývaly po Lucii do vánočních svátků, se plně využívalo k uklízení, pečení a výzdobě příbytku. Venkovské světnice se vybílily, nábytek a podlaha vydrhly, nově se povlékly peřiny, mnohde přikryl stůl bílý ubrus, nachystalo se slavnostní nádobí.

Svatá Lucie je patronkou přadlen, a na její svátek bylo proto zakázáno příst a drát peří.

Slunovrat – 21.prosinec

Začíná 21. prosince, kdy Slunce vstupuje do znamení Kozoroha. Je to nejkratší den s nejdelší nocí v roce, takzvaný zimní obrat slunce čili slunovrat. Od tohoto data se každý den prodlužuje o šest minut. Začíná kalendářní zima.

Odpradávna se zimní slunovrat pojil s pohanskými oslavami a ruku v ruce s nimi i s různými předměty, které toto období provázely, jako např. dekorace ve tvaru slunce a slunečních paprsků. Návrat slunce symbolizovali také ptáci, k symbolům u Slovanů náležela i zlatá prasátka. V tomto období byla a místy jsou i dnes (v Srbsku) mladá, do zlatová upečená selátka součástí vánoční tabule. U nás se dochovala prasátka především v lidových rčeních a na novoročních pohlednicích.

Slunovrat – tento významný přelom roku – osvětluje i úryvek ze staré české koledy:

Koleda, Koleda, Dědku,
vem na Bábu štětku.

Je zajímavý tím, že se v něm připomínají jména tří slovanských pohanských bohů: Dědka, Báby a Koledy. Dědek s Bábou vládnou zimě. Dědek má vzít na Bábu štětku, tedy obílit ji sněhem a přinést mrazy. Zima v tomto čase teprve začíná. Sníh a mráz jsou v tomto období zimního klidu nesmírně významné pro odpočinek stromů a ostatní přírodu, pro přípravu na jaro. Sníh dodává polím vláhu, chrání plodiny před vymrznutím a v neposlední řadě skýtá ochranu četným živočichům. Holomrazy naopak způsobují vymrzání plodin, pukání kmenů stromů i úhyn mnohých zvířat. Proto je sníh,“sněhová peřina“, skutečným požehnáním.

Koleda – třetí pohanský bůh – láme délku noci a „narozením“ nového slunce přináší dlouhý den a s ním i nový život pro všechny živočichy a rostliny.

Z toho důvodu byli u nás koledníci všude vítáni a obdarováni, neboť zároveň s „Koledou“ přinášeli příslib nové úrody, narození mláďat v hospodářství, ale i v samotné přírodě.

Časem stará pohanská božstva upadla v zapomnění a vlivem křesťanství byla nahrazena jediným Bohem. Z původní smysluplné staročeské koledy zůstal pak jen nápěv a nicneříkající verše, které mají nový, rádoby žertovný smysl:

Koleda, koleda dědku,
vemte na mě štětku,
uteču vám oknem ven,
dej vám Pán Bůh dobrej den.

Stejně tak upadly v zapomnění mnohé slovanské zvyky, avšak zůstaly nám po nich často velmi půvabné zvykoslovné předměty, jako jsou sluníčka, polaz, dekorace s ptáčky anebo roztomilá růžová či zlatá prasátka pro štěstí.

Štědrý den – 24.prosinec

Štěpán byl jedním z Kristových apoštolů. Proslul jako výborný řečník, vypravěč a vykladač Kristova učení. Nejvyšší židovskou radu obvinil z Mesiášovy smrti a byl proto odsouzen a ukamenován.

V lidové tradici měl velký význam druhý svátek vánoční, obecně zvaný „koleda“. Byl to den uvolnění, veselí, návštěv, přání a zpívání – koledování. Je zasvěcený svatému Štěpánovi. S přáním chodili obecní zaměstnanci, hlavně pastýř, k jehož obchůzce patřilo vytrubování u každé chalupy. Po koledě chodili děti i dospělí, ale především chudí lidé. Jak uvádějí prameny, chudé rodiny si koledou zabezpečily živobytí na několik zimních týdnů, protože o Vánocích bylo zvykem každého podarovat. Pro koledníky se pekly zvláštní větší koláče, ale dostávali rovněž vánočky, jablíčka, ořechy a později i peníze.

Zpívané koledy doprovázely snadno přenosné hudební nástroje – housle, harfička, dudy, cimbálek a také speciální, spíše rytmický nástroj zvaný „hukál“ nebo „fanfrnoch“.

Koledou se uzavíral veselý čas Vánoc.

Silvestr – 31.prosinec

Oslavy konce roku už tradičně provází atmosféra všeobecného veselí, dobrého jídla a pití. Ne vždy tomu bývalo právě tak. Nutno dodat, že tyto hlučné radovánky přineslo až minulé (tedy 20.) století. Dříve bývalo zvykem očekávat příchod nového roku ve zbožném rozjímání a silvestrovský večer byl vyhrazen návštěvám kostela, kde lidé děkovali za vše dobré v roce právě uplynulém a prosili o zdar a štěstí v roce nadcházejícím.

Nový rok – 1.leden

Na Nový rok se konaly sváteční mše, jichž se účastnilo hodně lidí. Vstávalo se brzy, protože dlouho vyspávající člověk byl považován za lenocha či darmošlapa. Mezi lidmi se zakořenilo rčení: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ V polovině devatenáctého století či ještě dříve se chodilo koledovat s novoročními koledními proutky anebo s fanfrnochem. Koledování s fanfrnochem se říkalo „fanfrnochovat“. Tento lidový hudební nástroj měl řadu dalších lidových pojmenování, např. bukál, bukáč, brumbál nebo býk. Byl to vlastně džbán nebo korbel, na kterém byla napnutá měchuřina jako na bubnu. Ve středu kůže byl otvor, ve kterém byl upevněn pramen žíní, za které se tahalo. Žíně se musely neustále vlhčit, aby v ruce neklouzaly.

Na Slovácku se po novoročním obědě konaly „koláčové slavnosti“. Pro tento lidový obřad se upekl novoroční koláč. Byl to vlastně velký vdolek z kynutého těsta, který vytvořil základnu. Do něj byly dokola zapíchány proutky, nahoře svázané. Na vrchol se dávala kytice z papírových květů ze zimostrázu nebo rozmarýny. Dolů splývaly rudé stuhy. Na prutech byly navěšeny perníčky, cukroví a sladkosti všeho druhu. Na podklad se upevnila červená jablíčka „kardinálky“, zlaté ořechy, věnečky a řetězce z tykvových semen a sušené trnky čili švestky. Koláč vezla omladina na koňském povozu do vybrané chalupy nebo hospody, kde se oslavy odehrávaly. Sešli se zde mladí i staří, příbuzní i známí. Koláč se postavil na stolek a do jeho středu příchozí tajně ukládali peníze. Za ty se pořídila společná večeře a zaplatila hudba. Ještě týž den se koláč snědl.

Tři králové – 6.leden

Na Nový rok se konaly sváteční mše, jichž se účastnilo hodně lidí. Vstávalo se brzy, protože dlouho vyspávající člověk byl považován za lenocha či darmošlapa. Mezi lidmi se zakořenilo rčení: „Jak na Nový rok, tak po celý rok.“ V polovině devatenáctého století či ještě dříve se chodilo koledovat s novoročními koledními proutky anebo s fanfrnochem. Koledování s fanfrnochem se říkalo „fanfrnochovat“. Tento lidový hudební nástroj měl řadu dalších lidových pojmenování, např. bukál, bukáč, brumbál nebo býk. Byl to vlastně džbán nebo korbel, na kterém byla napnutá měchuřina jako na bubnu. Ve středu kůže byl otvor, ve kterém byl upevněn pramen žíní, za které se tahalo. Žíně se musely neustále vlhčit, aby v ruce neklouzaly. V tento den se slaví zjevení Ježíše. Je téměř totožný se svátkem narození Páně neboli Štědrým dnem. Rozdíl je pouze v tom, že na Tři krále se Bůh zjevuje jako člověk a na Štědrý den se zjevuje jako právě narozené dítě. V tento den se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem.

Podle Bible k malému Jezulátku přiběhnou nejprve prostí pastýři, kteří slyší jásající anděly, ohlašující slávu o božím zrození. Podle legendy později dorazí se svými dary i tři králové-mudrci, Kašpar, Melichar a Baltazar. K + M + B Dle legendy se jednalo o tři mudrce (pohany), kteří byli hvězdopravci odněkud z Arábie.
Uměli číst ve hvězdách a podle nich prý s přesností dokázali určit datum narození Velkého krále a dokonce i jeho přesnou polohu. Tito mudrci se vypravili se svými dary – myrhou, kadidlem a zlatem do Betléma krále králů přivítat.
Je však s podivem, že tito mudrci, kteří datum narození i jeho polohu dokázali vypočítat s přesností několika měsíců dopředu, přichází do Betléma jako poslední v době, kdy již u jesliček nikdo není. Nicméně, podle této legendy se v tento den zjevuje Kristus i pohanům.

Na Tři krále se již od středověku místy přidávaly do betlémů figurky tří králů. Časem se staly trvalou součástí betlémů. Mládež obcházela s nejslavnější koledou a malým přenosným betlémem chalupy i městské domy. Některé verše převzali malí koledníci z divadelních her, které hráli v době barokní žáci jezuitských kolejí. Chlapci chodili po trojicích, oblečeni v bílých řízách, s papírovými korunami a s hvězdou vlasaticí na tyči. Na dveře stavení psali svěcenou křídou písmena K+M+B. Jsou to iniciály biblických mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara, jež měly dům chránit ode všeho zlého. Podle jiných pramenů šlo o požehnání „Christus mansionem benedicat“, tzn. „Kristus ať požehná příbytek“. K iniciálám připsali příslušný letopočet.


Tříkrálovou obchůzkou končil čas Vánoc, čas plný kouzla, pokoje a míru. Teprve po 6. lednu začal reálně nový rok a mohl se roztočit kolotoč muzik, svateb a radovánek masopustu.

Co o Vánocích dělat?

Vánoční cukrový

Jsou různé druhy aktivit co o Vánocích dělat, pokud nemáte ještě napečené cukroví měli by jste začít s připravou minimálně 14 dní do předu aby bylo vše jak má a připravené aby děti mohli udlabovat už předem.

Památky zesnulým

Buď před vánočníma svátkami nebo až po, nicméně se tam sejdem každý na počest zesnulým který boužel už mezi námi nejsou to jako památka stačí. Vy-O-čistit hrob, připravit dekorace.

Návštevy Kostela a Betléma

Mnozí z vás jsou lidi z určitou vírou a náklonosti k oddanosti nebeskému pánovi. Každou neděli musejí do Kostela aby dali mír a odpočinek svému pánovi veří tak silně a doufají že se v posmrtný život dostanou do nebe takzvaně klíč od brány - je to ta pravá metoda? Věřit v Boha? Sám nevím a osobně nejsem věřící typ člověka. Sice věřím na duchy možná Anděli nebo Peklo a démoni ale na samotnýho Boha ne proč? Dobrá otázka ani já nevím odpověď.

Vánoční Trhy

Každý z nás nemá kapra v mrazáku mnoho let a tak se musí zůčastnit jarmarku nebo-li vánočního trhu ve svém okolí aby nakoupil či připádně dokoupil co potřebujou.Připrava Bramborového salátu, Kapr, Řízky či něco jiného na co mají chuť.

Návštěvy příbuzných rodin

Všichni někoho od kolena někoho vlastníme a tak je hezké a slušnost dorazit a popřát mu všechno nejlepší do nového roku? Přoc se to tak říká, když hned nový rok je za pár dní takže pro všechny takový menší tip od nového roku aby jsme předešli hádkám a to o vánocích určitě nechceme.

Radosti sehnáni dárečku pro rodinu i příbuzenstvo

Někdo si říká a jéje zase budu stát ty fronty u pokladen a čekat až příjde na mě řada. Peněz moc nemám ale i tak se dá potěšit různíma metodami vyrobit si vánoční dárek co vás napadne to uplácněte a dejte se do toho a nemusí vás to stát ani korunu.

Vánoční Melodie - Atmosféra

Buďto si zajdete na půlnoční mši a poslechnete si krásný zvuk vánoc. Nebo si můžete někde zakoupit v obchodě CD-DVD s melodiemi vánoční hudby a poslouchat si a naladit se na ten večer 24.12 štědroveřerní večeře.

Štedrý den přichází a je to tady

Spousta z vás se těší až vám pod nos naservírují ten bramborový salát s řízkami a kaprem nějaké to vínko na zapití nebo připití společné večeře s rodinou.Nesmí chybět Vánoční melodie aby doprovázela tu večeři s klidem a pohodlý. Za 20 minut nezbude nic a vy s plným žaludkem se vrhnete po stromeček na rozbalování dárků. Uplyne tak hodina a je po můžete se těšit na něco dalšího.

Vánoční hry
Internetové hry

Tisíce her na jednom místě


Prepare your wallet and play

Who's your Santa !?
Krátký obsah: Hra je hádanka, která zničí pár mozkových buněk! Hra, která vyzkouší vaše nejobtížnější fantazie. Pokud dokončíte první pokus, měli byste se ptát sami sebe: "Jsem v pořádku?" Hra po dokončení, které budete potřebovat 5 let zdokonalené terapie.
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.
Whos_your_Santa

Sakura Santa
Krátký obsah: Koji se cítí trochu dole. Tento rok je první Vánoce, který tráví sám. Po odchodu z domova, aby navštívil univerzitu svých snů, zjistil, že jeho vysokoškolský život je spíše osamělý. Cítí se rozrušený, prochází do své místní svatyně, aby obětoval nabídku.
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.
Sakura Santa

Adolescent Santa Claus
Krátký obsah: Tato vizuální románová hra vypráví příběh roztomilého malého Santa Clause, který se objevuje
Trailer


Zde si můžete zahrát zadarmo tuhle hru.
Adolescent Santa Claus

Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage
Krátký obsah: Tragédie! Santa; hračka, která dává lidovou hrdinu a dodavatel krásných vánočních zboží, má dost. Nekonečné požadavky od chamtivých dětí, kteří se každým rokem chtějí stále více a více, zvyšování daní, tlak z elfních svazů, účty, sobí!
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.
Viscera Cleanup Detail: Santa's Rampage

Santa's Christmas Solitaire
Krátký obsah: Zahrajte si Solitaire, abyste Santa pomohli zachránit Vánoce.
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.
Santa's Christmas Solitaire

Santa's Story of Christmas
Krátký obsah: Santa's Story of Christmas je příběh řízená dobrodružná hra. Santa byla okradena a Vánoce jsou v nebezpečí! Musíte mu pomoci zachránit Vánoce v letošním roce. Dostaňte se do pravého vánočního ducha a nechte příběh říct, doprovázený nádherným ručně kresleným uměleckým dílem a vybranou hudbou.
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.
Santa's Story of Christmas

Santa Simulator
Krátký obsah: Vyzvěte tajemný zvonek. V další minutě vyjedete do sánkovych sáně a necháte dárky v komínech. Vítejte v Santa Simulatoru, kde děti kvílejí s potěšením a dospělí se opět stávají dětmi.
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.
Santa Simulator

New Yankee in Santa's Service
Krátký obsah: Mary se rozběhla, když odlétla kouzlo a roztáhla Santa je sobi s hlasitým KABOOM! Nyní vousatá žena požaduje, aby ona a Johnny shromáždili své sáněcí pulty před Štědrý večer. Najděte chybějící sobi, abyste se vyhnuli zrušení Yuletide!
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.
New Yankee in
Santa's Service


Happy Santa
Krátký obsah: Happy Santa - je jednoduchý 2D plošinovka s prvky přežití. Hrajete na Jollyho Santa Clause, který chce dát dary dětem celé země, ale nejprve budete muset tyto dary shromažďovat.
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.
Happy Santa

Puzzle of Santa Girl VR
Krátký obsah: Vyřešte hádanky Santa Girl a získejte dárky! K dispozici jsou 3 mini puzzle hry (Catch the Santa Girl / hrají Santa Girls / Spot the Differences)!
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.
Puzzle of Santa Girl VR

Santa Sling
Krátký obsah: Santa Sling je první osobou VR, kde hrajete jako Santa, která vám dárky předvádí z vaší sáně v městečku s vánočními motivy. Zadejte VR svět Vánoc!
Trailer


Zde si můžete zakoupit hru.


Where is Santa?
Krátký obsah: "Kde je Santa" je jednoduchý 2D simulátor přežití, ve kterém je vaším hlavním úkolem shromažďovat předměty a předávat různé překážky. V této hře procházíte různými úrovněmi, hrajete pro soby, kteří ztratili Santa Clause.
Obrázek


Zde si můžete zakoupit hru.
[url=https://store.steampowered.com/app/997600/Where_is_Santa/Where is Santa?


Konec

Tak a jsme milé čtenáři u konce příběhu s motivem Veselé Vánoce nebo-li po anglicku Merry Chrismas, doufám že se vám blog líbíl a budu rád když můj blog ohodnotíte pěkným lajkem a komentem. Příšte se těšte Nashledanou.

Comments (7) Likes (19) Views (107)

Comments (7)

BoyWonder BoyWonder
Level 69 13/02/2019 01:13 PM
Dostal som sa ku tomu až teraz, ale klobúk dolu :)
Hawaiss Hawaiss
Level 115 10/01/2019 10:58 PM
To muselo dát hodně práce, pěkné Gallardo;)
F3ul F3ul
Level 115 10/01/2019 10:03 PM
Pěkné velký palec nahoru gallardo ! :)
Flexer Flexer
Level 52 10/01/2019 09:31 PM
:D :D :D
Hornster Hornster
Level 101 10/01/2019 09:05 PM
Co to, to je snad celá bible ne? :D
Danielson Danielson
Level 94 10/01/2019 05:59 PM
No práce to muselo dát mraky
RA7ANT RA7ANT
Level 76 10/01/2019 04:01 PM
trosku oneskoreny prispevok, ale pekny.

Recent contributors

Popular blogs

Interviews
Interviews

Interviews with players, helpers and...

Latest post
Interview with the Lead Administrator...
The Player Guide
The Player Guide

Usefull info and guides for new and experienced...

Latest post
CEO Organizations
Photos With niCe
Photos With niCe

The completely fictional adventures...

Latest post
Relaxing by the pool